Logistyka posiada wiele działów i zakresów działania, w zależności od charakteru sytuacji oraz potrzeb. Istnieje również pewien dział, który polega na wykorzystywaniu Internetu i jego dobrodziejstw, a także systemów informatycznych w celu koordynowania oraz integrowania wszystkich działań, jakie prowadzą do dostarczania określonych produktów od osób je wytwarzających do konsumentów finalnych, detalistów. Tym działem logistycznym jest właśnie e-logistyka.
Ta metoda wyróżnia się pośród innych tym, że wykorzystuje przede wszystkim całą sieć oraz jej możliwości do oddzielania produktów od informacji. Uczestnicy całego łańcucha dostaw otrzymują jedynie informacje, które są związane z produktami. Są to więc wiadomości na temat ich aktualnego położenia, ich ilości oraz daty, na którą są one niezbędne do dostarczenia. Co do produktu, nie powtarza on tej samej drogi. Nie jest on bowiem wysyłany do magazynów, lecz od razu do finalnych odbiorców. Oczywiście to tylko jeden z przykładów. W takiej sytuacji, którą zapewnia e-logistyka, oddział spełnia już wyłącznie funkcje biura handlowego. Nie stanowi już miejsca związanego z magazynowaniem, czy czynnościami dotyczącymi przeładunku. W momencie, kiedy towar opuści swoje miejsce produkcji i do czasu, aż dotrze do swojego ostatecznego odbiorcy i wskazanej destynacji, jest on ciągle w ruchu. Oznacza to, że nie ulega on magazynowaniu, ani zostaje przekładany z miejsca na miejsca przez wielu hurtowników albo dystrybutorów. To wiąże się z tym, że produkt szybciej dociera finalnych klientów.
E-logistyka jest więc sporym ułatwieniem i gwarancją szybszych i sprawniejszych dostaw z zachowaniem zasady wysyłki określonego produktu, w określonej ilości, w określonym czasie, do określonego odbiorcy, w odpowiedniej jakości. Dostawcami e-logistycznych usług są najczęściej firmy tradycyjne, ale również elektroniczne rynki. Proces związany z fizyczną dostawa przechodzi w ręce dostawców, które część takich działań zlecają również swoim podwykonawcom. Na e-rynkach natomiast dochodzi do sprzedaży oraz zakupu usług transportowych, logistycznych i spedycyjnych- wszystko przez Internet.